Bilförsäkring 

Tilläggsförsäkringar bil

Du kan välja till vissa delar för att förbättra försäkringsskyddet utifrån dina behov. Tilläggsförsäkringarna ersätter sådant som normalt inte ingår i en försäkring.

Hyrbilsförsäkring

Det här är ett bra tillägg för dig som kör mycket och är beroende av din bil.

Försäkringen hjälper dig om din bil blir stulen eller skadad och du behöver en hyrbil. Du får då 75 % av hyrbilskostnaden i upp till 65 dagar. Om du väljer att inte hyra bil får du istället 100 kronor per dag i ersättning.

Du kan växla mellan hyrbil och kontanter­sättning.

Självriskrabatt 3 000 kr

Om du råkar ut för skadegörelse, kollidera med ett djur eller krockar med ett utlandsregistrerat fordon sänks självrisken för Vagnskada (eller för din vagnskadegaranti) med 3 000 kr. Dessutom tar tillägget bort hela din självrisk vid bärgning. 

Försäkringen ersätter din självrisk vid bärgning, 1500 kr

Utökad personskada

Försäkringen utökad personskada är vår kombinerade trafikolyckfalls- och rehabiliteringsförsäkring. Med den får du och dina medpassagerare extra stöd om ni skulle råka ut för en trafikolycka.

Försäkringen ger tillgång till coachning genom rehabiliteringsprocessen samt till privat sjukvård vid kösituation inom den offentliga vården. Ni kan även få ekonomisk ersättning om ni drabbas av bestående skador.

Utökad personskada är ett bra komplement men ska inte ersätta en individuell olycksfallsförsäkring. En olycksfallsförsäkring behöver du ändå eftersom den gäller dygnet runt och nästan oavsett vad du gör.