MC-försäkring 

Försäkring för din motorcykel

Vår MC-försäkring ger både dig och din motorcykel ett bra skydd. Väljer du minst halvförsäkring för din tunga MC täcker försäkringen bland annat skador på motor och växellåda. 

I halvförsäkringen ingår även krishjälp efter en trafikolycka. Vi ersätter upp till tio behandlingar hos terapeut eller psykolog. Önskar du utöka ditt olycksfallskydd, kan du teckna tillägget  Utökad personskada som bland annat ger ersättning för en bestående skada med upp till 600 000 kr.

Trygghet på vägarna med vår MC-försäkring

Låga självriskerSkadeanmälan via appen Tryggabilen - även för MCDe flesta skador reglerar vi direkt via nätet eller telefonSamlingsrabatt ( upp till 20%)


Vad skulle försäkringen kosta dig? Ring för en korrekt prisuppgift, 0771-11 11 10.