​Anmäl skada

Registreringsnummer

Datum för skada

Hyresavtalsnummer

Ange plats för skada

Personnummer

Beskriv händelseförlopp

Synliga skador