​​Skräddarsydd fordonsförsäkring

SÅ medlemsförsäkring är en försäkring som är utarbetad utifrån just din branschs behov och tillsammans med branschspecialister. Dessutom har vi kryddat den med förmåner.

Få pris & teckna lastbilFå pris & teckna släp

1. Stenskott

Om du som SÅ-medlem reparerar rutan istället för att byta ut den vid stenskott,  är självrisken 0 kronor.

2. Ljud- och bildutrustning

Blir du bestulen av ljud- och bildutrustning i ditt fordon så ersätter vi värden till maximalt 30 000 kronor. 

3. Egendomsförsäkring 

Har du som SÅ-medlem ett mindre åkeri med kontoret i lastbilen och någon stjäl din kontorsutrustning, eller din dator råkar ramla ur hytten när du kliver ur? Då ersätter vi dig med upp till 3 prisbasbelopp. Icke SÅ-medlem som drabbas ersätts med högst 1 prisbasbelopp.

4. Akut sjuk

Blir du akut sjuk på vägen och inte kan köra vidare. Då betalar vi sjuktransporten och för någon som kan komma och hämta din bil. 

5. Vagnskadeförsäkring

När du snöröjer och ditt sandnings- eller saltningsaggregat skadas så betalar du en självrisk på endast 5% av prisbasbeloppet. 

5. Avbrottsersättning

Går din lastbil sönder och är på verkstad så får du som SÅ-medlem avbrottsersättning redan från den andra dagen.
Om fordonet vid stöld av hela fordonet var utrustat med elektronisk startspärr eller spårsändare gäller försäkringen utan karens.​