ST medlemsförsäkringar

​​​

STs gruppförsäkringar för dig och din familj

STs gruppförsäkringar ger dig ett bra skydd vid olyckor, sjukdom och dödsfall. Det är ett enkelt sätt att komplettera de ersättningar du kan få från samhället, till exempel Försäkringskassan.

Här beskriver vi kort vilka försäkringar du kan teckna, både för dig och din familj. Läs gärna förköpsinformationen också. Där sammanfattar vi villkoren och ger fler exempel på vad som ersätts och inte.

Förköpsinformation ST gruppförsäkringar

Reliable insurance - for you as a member of ST

Fullständiga villkor ST Gruppförsäkring


 

 • ​Olycksfallsförsäkring med extra stöd

  En olycka kan ställa till stor skada för din ekonomi. Därför kan det kännas tryggt att ha en bra olycksfallsförsäkring som gäller både på arbetstid och när du är ledig. Exempel på vad som ingår:
  ekonomisk hjälp om du skadas så att du inte längre kan arbeta eller om du får en funktionsnedsättning
  ersättning för ärr efter en olycka
  patientavgifter och resor till och från sjukhuset om du behöver vård efter ett olycksfall.

  Unik ST-förmån, både för dig och din familj:

  Klara Krisen – upp till 20 behandlingstillfällen hos psykolog eller terapeut om du drabbas av en krisreaktion. Klara Olyckan – 5 000 kronor till rehabilitering vid en sjukskrivning efter ett olycksfall (minst halvtid i mer än 30 dagar).

  Pris per månad: 70 kr.
  Du som är studentmedlem i ST kan teckna olycksfalls-, sjukkapitals- och livförsäkringen till studentpris: tre försäkringar för 33 kr i månaden.

  Ansökan med aktuella priser

  Ansökan med aktuella priser - studentmedlem

 • Händelseförsäkring för vissa diagnoser

  Att få en svår sjukdom är jobbigt på flera sätt. Inkomsten går ofta ner, samtidigt som dina utgifter kan öka. Med händelseförsäkringen blir situationen lite lättare, åtminstone ekonomiskt.

  Direkt efter att du har fått en diagnos får du ut hela ersättningen. Försäkringen gäller för några specifika diagnoser, till exempel hjärtinfarkt, stroke och vissa typer av cancer. Du väljer nivån på ersättningen när du tecknar försäkringen.

  Priset för försäkringen bestäms av din ålder och den ersättningsnivå du väljer. Exempel: 36–45 år, ersättning 100 000 kr, pris 13 kr per månad.

  Ansökan med aktuella priser

 • Livförsäkring

  Vid ett plötsligt dödsfall förändras livet drastiskt för de närstående. Ingen försäkring kan väga upp den förlusten, men genom STs livförsäkring kan din familj åtminstone få ett ekonomiskt stöd.

  När du tecknar livförsäkringen bestämmer du hur stor ersättningen till din familj ska vara. Beloppet sänks inte i takt med att du blir äldre – ännu en unik fördel för dig som ST-medlem.

  Det ingår även en mindre livförsäkring för dina barn. Den gäller tills de är 18 år och ersättningen är alltid 20 000 kr. 

  Priset för försäkringen bestäms av din ålder och den ersättningsnivå du väljer. Exempel: 36–45 år, ersättning 900 000 kr, pris 96 kr per månad.

  Du som är studentmedlem i ST kan teckna olycksfalls-, sjukkapitals- och livförsäkringen till studentpris: tre försäkringar för 33 kr i månaden.

  Ansökan med aktuella priser

  Ansökan med aktuella priser - studentmedlem

 • ​Sjukförsäkring

  Genom att teckna sjukförsäkringen underlättar du för dig själv om du skulle bli långvarigt sjukskriven. Du får då ett extra belopp varje månad, utöver den vanliga sjukpenningen från Försäkringskassan.

  Om du är bolagsanställd börjar du få ersättning när du har varit sjukskriven i mer än tre månader. Om du är myndighetsanställd börjar utbetalningarna efter ett år.

  Du kan få ersättning i upp till 42 månader. Det spelar ingen roll varför du är sjukskriven, men sjukskrivningen ska vara på minst 25 procent.

  Priset för försäkringen bestäms av din ålder och den månadsersättning du väljer. Exempel: 36–45 år, månadsersättning 3 100 kr, pris 30 kr per månad.

  Ansökan med aktuella priser 

 • ​Sjukkapitalförsäkring

  En längre tids sjukskrivning kan få svåra följder, även för din ekonomi. Då kan sjukkapitalförsäkringen ge ett välbehövligt tillskott, utöver ersättningen från Försäkringskassan.

  Genom försäkringen får du ett större engångsbelopp om du är sjukskriven åtminstone på halvtid under minst 30 månader.

  Priset för försäkringen bestäms av din ålder och det försäkringsbelopp du väljer. Exempel: 36–45 år, försäkringsbelopp 530 000 kr, pris 17 kr per månad.

  Du som är studentmedlem i ST kan teckna olycksfalls-, sjukkapitals- och livförsäkringen till studentpris: tre försäkringar för 33 kr i månaden.

  Ansökan med aktuella priser

  Ansökan med aktuella priser - studentmedlem

 • ​Barnförsäkring med Familjehjälpen

  STs barnförsäkring gäller för olycksfall och sjukdom, tills barnen fyller 25 år. Du kan teckna den för dina barn och även för din partners barn om de är skrivna hos er. Du betalar bara 88 kr i månaden oavsett hur många barn du försäkrar. Exempel på vad som ingår:

  ekonomiskt stöd om ett barn inte kan arbeta som vuxen efter en olycka eller en sjukdom ersättning om ett barn får en funktionsnedsättning ersättning direkt vid vissa diagnoser, som cancer, MS och allvarliga hjärnskador patientavgifter och resor till och från sjukhuset.

  I barnförsäkringen ingår även vår unika service Familjehjälpen. Dit kan du ringa och få personlig vägledning om samhällets stöd och ersättningar.

  Det här är en bra basförsäkring. Men tänk på att en gruppförsäkring aldrig kan ge samma trygghet som en individuellt tecknad barnförsäkring.

  Pris per månad: 88 kr, oavsett antalet barn (2017).

  Ansökan med aktuella priser

 • ​Seniorförsäkring

  För dig som är pensionärsmedlem i ST finns två särskilda försäkringar: Seniorlivförsäkring och Seniorolycksfallsförsäkring.

  Seniorförsäkringarna är anpassade till dig som pensionär – du ska ju inte behöva betala för något som du inte behöver. I livförsäkringen ingår därför inget barntillägg. I olycksfallsförsäkringen ingår till exempel inte ersättning för ekonomisk invaliditet, eftersom det inte är aktuellt när du har slutat arbeta.

  Priset för livförsäkringen beror på vilket försäkringsbelopp du väljer.
  Exempel: försäkringsbelopp 45 000 kr, pris 49 kr per månad (2017).
  Priset för olycksfallsförsäkringen är 31 kr per månad (2017).

  Förköpsinformation ST seniorförsäkringar

​Så tecknar du försäkringarna

Du tecknar försäkringarna hos vår kundservice för ST-medlemmar på 0771 111 658 eller genom att skicka in en ansökan. Du kan även medförsäkra din partner.

Ansökan med aktuella priser

Ansökan med aktuella priser - studentmedlem

Förköpsinformation ST gruppförsäkringar

Förköpsinformation ST studentförsäkringar

Fullständiga villkor ST Gruppförsäkring

Vilka försäkringar behöver du?

Det kan vara svårt att veta vilka försäkringar man ska ha. Ring oss gärna på 0771-111 658 om du vill ha hjälp att avgöra vad just du behöver utifrån din situation, till exempel hur gammal du är, om du har familj och om du arbetar eller studerar.

 

​Kan du inte jobba som vanligt just nu?

Du som inte är fullt arbetsför kan teckna olycksfallsförsäkringen och livförsäkringen. Det enda du behöver göra är att kontakta vår kundservice för ST-medlemmar så hjälper vi dig.

Du räknas som fullt arbetsför om du kan utföra ditt vanliga arbete utan begränsningar inte har lönebidragsanställning eller liknande anställning inte har fått anpassat arbete av hälsoskäl inte tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionsnedsättning eller har vilande sådan ersättning.

Du är välkommen att ansöka om alla försäkringarna senare, när du har varit fullt arbetsför igen i 30 dagar.

Läs vidare