Välkommen till M

​​​​Försäkra dig om en trygg bilfärd

För att du ska ha ett så bra skydd som möjligt när du hyr bil erbjuder vi ett antal försäkringar som gör din resa tryggare. Ett väl valt försäkringsskydd sänker dina kostnader och ger dig extra hjälp om olyckan är framme.

Minska dina kostnader om något händer

Sänk självrisken

En hyrbil har vagnskadeförsäkring precis som privata bilar. Skillnaden är att självrisken på en hyrbil är betydligt högre. I vissa fall upp till hela bilens värde. Med Självriskreduceringsförsäkring reducerar du dina kostnader vid en kollision.

Ta bort självrisken

Självriskelimineringsförsäkring är ett tillval som helt tar bort dina kostnader vid skada på hyrbilen. För att självriskelimineringen ska gälla ska de allmänna hyresvillkoren följas.

Kostnader vid stöld eller vandalisering av hyrbil regleras inte av vagnskadeförsäkringen och har därför en egen självrisk. Med Självriskreduceringsförsäkringen reducerar du dina kostnader om bilen stjäls eller vandaliseras.

Ok, jag förstår