​​​​

Just nu går det inte att ringa oss på grund av tekniska problem. Som privatperson kan du lösa många ärenden på Mina sidor​.

Svenska Taxiförbundets medlemsförsäkring

​En försäkring för dig som vill ligga steget före

Ett specialanpassat och förmånligt försäkringserbjudande är en av dina stora förmåner som medlem i Svenska Taxiförbundet. Vi på Trygg-Hansa känner till din vardag och din bransch. Vi har samarbetat med Svenska Taxiförbundet under flera år, och har reglerat många skador unika för din bransch. Det ger dig rätt hjälp när olyckan är framme – och förebyggande hjälp som hjälper dig att ligga steget före.

Redan i halvförsäkringen för din taxi får du bland annat:

Ersättning (upp till ett prisbasbelopp) vid förlust av åkeriets dagskassa/växelkassa vid rån.Krishjälp/rådgivningshjälp vid rån eller olycka.Reducerad självrisk vid djurkollision.


Som tillägg kan vi erbjuda:

Avbrott – En försäkring som täcker Avbrott i verksamheten på grund av att bilen stjäls eller skadas.

Det finns olika nivåer på ersättning – vilken väljer du? Kontakta Svenska Taxiförbundets försäkringsservice för mer information.