Taxiförsäkring

​​​​​Taxiförsäkringen i detalj

Här får du detaljerad information om vad som ingår i vår försäkring för Svenska Taxiförbundet. Här kan du också läsa de fullständiga villkoren.

Så är försäkringen uppbyggd

De grundläggande delarna i försäkringen (basskyddet) kan tecknas i tre steg.

Steg 1

är den obligatoriska trafikförsäkringen som gäller vid trafikolyckor och ersätter personskador och eventuella skador som du orsakat andra trafikanter; andras fordon och egendom.

Steg 2

ger dig ett egendomsskydd som dels omfattar fordonet  (brand, stöld, inbrott och skadegörelse). Dessutom ingår försäkring för bärgning, rån, djurkollision - självriskreducering, passagerares resgods, rättsskydd för fordonet och en krishjälp som ger möjlighet till psykologhjälp efter en olycka eller ett rån.

Steg 3

är vagnskadeförsäkring. Den räknas till egendomsskydd för fordon och ersätter skador som drabbar ditt fordon genom trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse.

Tillägg:

Vill du utöka skyddet ytterligare finns ett flertal kompletterande tilläggsförsäkringar som t ex glasrutor, avbrott, utökad personskada (gäller för föraren).

Fullständiga villkor

Här kan du ladda ner villkor. Om du har några frågor som du inte hittar svar på är du välkommen att kontakta oss​, så hjälper vi dig.


För- och efterköpsinformation Taxi
Fullständiga villkor Taxi

 

 

Du glömmer väl inte företaget?

Om företaget blir skadeståndsskyldigt eller hamnar i tvist, så behövs en ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Missa inte heller att försäkra företagets lokaler, medarbetare med mera.

Läs mer och teckna:
Trygga Firman för dig som jobbar inom transport och åkeri