Taxiförsäkring

​​​​​Taxiförsäkringen i detalj

Här får du detaljerad information om vad som ingår i vår försäkring för Svenska Taxiförbundet. Här kan du också läsa de fullständiga villkoren.

Så är försäkringen uppbyggd

De grundläggande delarna i försäkringen (basskyddet) kan tecknas i tre steg.

Steg 1

är den obligatoriska trafikförsäkringen som gäller vid trafikolyckor och ersätter personskador och eventuella skador som du orsakat andra trafikanter; andras fordon och egendom.

Steg 2

ger dig ett egendomsskydd som dels omfattar fordonet  (brand, stöld, inbrott och skadegörelse) och dels egendom som tillhör företaget, t ex kontorsinventarier. Dessutom ingår försäkring för bärgning , rån, djurkollision - självriskreducering, passagerares resgods, rättsskydd för fordonet och en krishjälp som ger möjlighet till psykologhjälp efter en olycka eller ett rån.

Steg 3

är vagnskadeförsäkring. Den räknas till egendomsskydd för fordon och ersätter skador som drabbar ditt fordon genom trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse.

Tillägg:

Vill du utöka skyddet ytterligare finns ett flertal kompletterande tilläggsförsäkringar som t ex glasrutor, avbrott, ansvar och rättskydd för verksamheten, sjukavbrott för egenföretagare, utökad personskada (gäller för föraren) och transportöransvar - en försäkring som ersätter skador på gods som du transporterat åt andra.

Fullständiga villkor

Här kan du ladda ner villkor. Om du har några frågor som du inte hittar svar på är du välkommen att kontakta oss​, så hjälper vi dig.

Förköpsinformation Taxiförsäkring