Månadens tips

Ofta räcker det med att tänka till en extra gång. Här hittar du tips på vad som kan vara aktuellt att tänka på just nu.

Månadens tips:


 • ”Smart vatten” för osynlig stöldskyddsmärkning  ”Smart vatten” för osynlig stöldskyddsmärkning

  Smartwater är en ganska ny typ av ”osynlig” stöldskyddsmärkning, som också kallas DNA-märkning. Sprayvätskan som används för att stöldskyddsmärkningen innehåller en unik kod som kopplar det märkta föremålet till en ägare – och som dessutom kopplar förövaren till brottet.

  Smartwater kan användas för att stöldmärka verktyg, maskiner, fordon och gods under transport eller på uppställningsplatser. Vid märkning av maskiner och fordon adderas så kallade mikropunkter som kan avläsas av polisen i ett handhållet mikroskop. (Källa smartwater.com/sweden)

  Maskinentreprenörerna har tecknat ett ramavtal med företaget Smartwater, och Trygg-Hansa är med i samarbetet kring stöldskyddsmärkning. Här är några fler tips på stöldskyddsutrustning för maskinentreprenörer:

  Säkerhetsbalk med lås som kan monteras på nya tankar. Låser lucka, avluftning och påfyllning. I låsbalksystemet kan en förankringskätting i klass 3 låsas fast.Påfyllnings- och tappanordningar samt övriga öppningar ska vara försedda med låsanordningar anpassade för ändamålet. Godkända låsanordningar är till exempel hänglås certifierat enligt SSF:s norm för hänglås, klass 2.System som stoppar dieseltillförseln samt strömmen till startmotorn och dieselpumpen vid obehörigt användande. Kan även ställas in så att maskinen inte kan brukas vid vissa tider.

  Andra bra tips, även för dig som inte är maskinentreprenör:
  Infernosirener med outhärdligt ljud.ID-märkningssystem.
  Spårsändare.Tanklås med slangningsskydd.Vibrationslarm med larmsändare som skickar SMS, e-post eller ringer larmcentral vid åverkan.

 • Vårtips för MC-bud och andra MC-förare

  Använd alltid godkänd hjälm, ryggskydd, dräkt, stövlar och handskar, avsedda för mc-bruk. Detta gäller även passagerare. Bär ljusa, gärna reflekterande kläder och hjälm som syns i trafiken. Kör alltid med tänd belysning. Kör riskmedvetet - tänk på att andra har svårt att uppmärksamma dig som MC-förare. Anpassa hastigheten - för hög hastighet är orsaken till cirka 90 procent av de allvarligaste olyckorna. Gå en fortbildningskurs i "avrostning inför säsongen"

 • Att tänka på vid markarbete

  Innan du gräver - begär alltid kabel- och ledningsanvisning från TeliaSonera och din lokala eldistributör, begär även ledningsinformation från gas, värme, kabel-TV och vägbelysning.
  Se till att din uppdragsgivare skriver på "Viktigt meddelande till beställaren" innan du börjar ditt grävningsarbete.
  Handgräv sista metern. Det är absolut det bästa sättet att undvika skada på kablar och ledningar.

 • Brandskyddstips på arbetet

  Se till att all personal vet var nödutgångarna finns och hur man utrymmer i en nödsituation Bestäm en återsamlingsplats där ni ska samlas efter en utrymning av lokalerna Gå igenom hur man hanterar en handbrandsläckare Gör regelbundet egna brandskyddskontroller

  Källa: Brandskyddsföreningen

 • Slipp oönskat besök

  Vidarekoppla jobbtelefonen till din mobiltelefon. Ordna så att någon tömmer brevlådan eller eftersänd posten. Bra belysning på arbetsplatsen avskräcker oönskade gäster.  Ha gärna utomhusbelysning med rörelsevakt vid entré och övriga dörrar. Förvara verktyg och redskap inomhus eller i låst förråd så att tjuven inte kan använda dem för att till exempel krossa dina fönster. Gäller inte minst stegar. Förvara bärbara datorer undanstoppade i skåp eller låda.  Skydda dina maskiner och verktyg. Förvara dem inom inhägnat område och inlåsta.  Använd värdeskåp till värdeföremål.

 • Håll lasten på plats

  Under transport ska lasten vara så säkrad att den kan motstå en kraft motsvarande hela lastvikten framåt samt halva lasten åt sidan och bakåt.

  Last som kan damma, ryka eller virvla bort ska övertäckas. Lasten får inte bli en risk för andra trafikanter.

  Lastsäkring görs för att hindra godset från att glida och tippa. Det första du därför bör tänka på är om lastutrymmet är lämpat för det gods som ska transporteras.

  Säkring av last kan ske genom surrning och/eller låsning.

 • Först på olycksplatsen eller själv drabbad – goda råd för din och andras trygghet

  Att komma först till en olycksplats eller att hamna i en nödsituation kan vara stressande och omtumlande och det kan vara svårt att veta hur man ska agera. Ingen situation är den andra lik men viktigt är att försöka behålla lugnet och förmågan att handla logiskt. Detta är lättare sagt än gjort, men ändå viktigt att ha med sig. Ju mer kunskap du har om hur du ska handla desto lättare blir det att uppträda lugnt. Att vara lugn är inte minst viktigt när barn är inblandade. Är du lugn blir de lugna, visar du oro blir de oroliga.

  Följ nedanstående grundsteg oberoende av vilken olycks- eller nödsituation det handlar om:

  Bedöm situationen – vad har hänt?
  Gör en bedömning av vad som hänt och hur det gått till. Skaffa dig en överblick så snabbt som möjligt.

  Hur många verkar vara skadade? Räkna högt! Finns det fortfarande en kvarstående skaderisk? Finns det någon annan som kan hjälpa till? Tänk högt, din egen röst kan faktiskt lugna både dig själv och omgivningen.

  Minska risken för ytterligare skada
  Utsätt dig inte för onödiga risker. Du kan inte hjälpa andra om du själv blir skadad. Ta bort allt sådant i den/de skadades närhet som kan innebära fortsatt fara. Flytta inte den/de skadade om det inte är absolut nödvändigt och då bara mycket försiktigt.

  Skaffa hjälp – larma!
  Ropa/ring omedelbart på hjälp. Är ni fler går det lättare och snabbare att göra området säkert, ringa efter ambulans och därefter ge första hjälpen.

  Ring larmcentralen, tel 112 och begär ambulans. Försök samla dig och svara på de frågor som larmoperatören ställer, lägg inte på förrän ni är klara. Du kan ge många värdefulla upplysningar såsom:

  vilken typ av olycka det är var olyckan inträffat hur många skadade det är och deras ålder om det finns någon form av fara på platsen, t ex läckande gas, skadade kraftledningar eller brinnande bilar

  Behandla skador – följ akuthjälpens ABC
  Om det är flera skadade måste de svårast skadade tas om hand först. Man talar om akuthjälpens ABC, vilket står för: Andning, Blödning, Cirkulationssvikt (Chock)

  1. Andning
  Mest akut är om den skadade inte andas eller har stora svårigheter att få luft. Det kräver därför omedelbar hjälp. Att skapa fria luftvägar kan vara livräddande!

  2. Blödning
  Kraftiga blödningar, särskilt på barn, kan snabbt leda till så stora blodförluster att det inte finns tillräckligt kvar för att förse kroppens organ med syre. Risken finns att den skadade ganska snabbt hamnar i cirkulationssvikt (chock). Man ska försöka stoppa eventuella blödningar genom att trycka tyg, eller liknande, hårt mot såret. Blödningen minskar om den blödande kroppsdelen hålls så högt över hjärtats nivå som möjligt. Att stoppa svåra blödningar kan vara livräddande!

  3. Cirkulationssvikt (Chock)
  Blodtrycksfall till följd av kraftig yttre eller inre blödning, uttorkning eller uttalade allergiska reaktioner kan leda till att livsviktiga inre organ inte får tillräckligt med syresatt blod. Detta tillstånd kallas cirkulationssvikt eller skadechock. Att förebygga och behandla cirkulationssvikt kan vara livräddande!

  När någon får en medicinsk chock ska man i väntan på ambulans försöka göra så mycket som möjligt. Om personen inte andas eller om pulsen inte slår är det viktigt att få igång andningen och blodcirkulationen genom mun-mot-mun-metoden och bröstkompressioner.

  Den som är i chock bör ha det lugnt omkring sig och få något varmt över och under sig. Personen får inte äta eller dricka och ska inte lämnas ensam. Är personen medvetslös ska den ligga i stabilt sidoläge, annars ska den ligga på rygg med benen högt.

  När du identifierat och tagit hand om skadade med ovanstående tillstånd eller förvissat dig om att inga sådana skador är aktuella, kan du börja ta hand om andra lindrigare skadade.

  Att kunna Första Hjälpen (hjärt- och lungräddning) skapar trygghet och räddar liv
  Det finns ett antal utbildare som anordnar kurser i Första Hjälpen. För att få mer information kan man till exempel kontakta Civilförsvarsförbundet, Röda Korset, Svenska Livräddningssällskapet och Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning (HLR-rådet).

  Kom ihåg: Det är inte alltid den som skriker högst eller verkar ha mest ont som behöver din hjälp först!

  Tips! Ett första hjälpen-kitt är väldig bra att ha i bilen. Beställ det gärna i vår säkerhets​shop.

  Bra tips vid både små och mer allvarliga nödsituationer får du via vår Första Hjälpen-app.

  (*Källa: motormannen.se)