​​​​

Just nu går det inte att ringa oss på grund av tekniska problem. Som privatperson kan du lösa många ärenden på Mina sidor​.

Nyheter för yrkestrafiken

Få koll på alla dyra småskador genom incidentrapportering

Incidentrapportering är ett av verktygen i Skadestop – Trygg-Hansas skadeförebyggande program för yrkestrafiken. Mats Andersson är rådgivare inom skadeförebygg på Trygg-Hansa och berättar här mer om hur verktyget kan hjälpa dig att behålla pengarna i företaget.

– Skadeförebyggande handlar om säkerheten för dem som är ute på vägarna, konstaterar Mats. Det handlar dessutom om att minska stora kostnader för åkeriet.

– Större olyckor anmäler man till oss på försäkringsbolaget och nu vill vi även lyfta alla mindre incidenter. Skador som ligger under självrisken men som ändå genererar stora kostnader för reparationer, service m. m. Kan man minska de små händelserna så minskar dessutom risken för de stora.

– För många företag rinner det ut hundratusentals kronor i självrisker för de här mindre händelserna. Ett räkneexempel: Om en skada kostar 20 000 kr, under självrisken, och man har en vinstmarginal på fyra procent så måste man köra in en halv miljon för att täcka kostnaden för skadan.

– Det gäller att få in en arbetsprocess som blir en naturlig del i det övriga arbetet. Vi erbjuder mallar för arbetet, kan hjälpa till att få igång processen och bidrar med rådgivning och stöd.

– Incidentrapporteringen ger sedan möjlighet att se vad det finns för mönster och trender, och när man vet hur problemet ser ut så går det också att påverka och förändra. Det gör arbetet säkrare – och minskar kostnaderna.Här berättar två Trygg-Hansa-kunder om hur de arbetar med säkerheten.

 

Foto: Lastbilsfoton.se

”Vi tittar på vad som händer – och vad som kunde ha hänt.
Och så ser vi till att informationen delas.”

I Korsberga, Småland, en och en halv mil söder om Vetlanda, ligger Hagéns Åkeri AB. Det som för 60 år sedan började som ett grusföretag med viss transport är idag två separata företag. Marie Hagén-Landegren är VD för transportbolaget, som har 18 fordon i arbete och ett omfattande säkerhetstänk.

– I dagsläget transporterar vi fortfarande grus men den verksamheten kommer att läggas ner under året, berättar Marie Hagén-Landegren. I dag står tankbilssidan för drygt 40 procent. Vi kör flytande kemikalier till bland annat kommunala vatten- och reningsverk. En annan stor del är våra miljötransporter. Vi har tre kranbilar som kör uttjänta vit- och kylvaror, och ytterligare fem bilar som kör uttjänt småelektronik och annan recycling. Och så har vi en dragbil och sex trailrar som kör interntransporter mellan ett stort Vetlandaföretags anläggningar och ett centrallager.

Incidenter och intressenter

Det skadeförebyggande arbetet är omfattande och man är i dagsläget Sveriges enda certifierade åkeri enligt ISO 39001; Vägtrafiksäkerhet. Miljö- och kvalitetscertifierad har man varit ända sedan slutet av nittiotalet. När det gäller incidentrapporteringen har man hjälp av Trygg-Hansa.

Vi tittar på vad som händer – och vad som kunde ha hänt, konstaterar Marie. Och så ser vi till att informationen delas. Det kan handla om situationen hos en viss kund, vad man ska tänka på när man lossar där. Arbetsgrupperna är inte större än 6–10 personer så där är det enkelt att överföra information. Och så informerar vi bredare med våra nyhetsbrev. 

– Vi tittar också på säkerheten utifrån de olika intressenterna som finns i vår verksamhet –vilka som påverkas av vår verksamhet. Det handlar ju såklart om personalen och våra kunder, men också om personalens anhöriga, allmänheten och medtrafikanter. Vad har de olika intressenterna för krav och förväntningar på oss? Och hur kan vi möta de förväntningarna och kommunicera hur vi jobbar?

Vikten av det ”självklara”

Marie menar att det gör skillnad att få ner risker och incidenter på papper och formulerat i fakta för att alla ska förstå vikten av insatserna. Vid en olyckshändelse för några år sedan, blev det extra tydligt hur viktigt det är att prata om sådant som ibland kan uppfattas som självklart eller ofarligt.

– Vikten av att alltid använda säkerhetsbälte, även till exempel på småsträckor, och när man rangerar eller tippar av ett lass, är något vi pratat jättemycket om. En dag när en anställd skulle leverera ett lass grus som var väldigt vattenbegjutet, ”hängde sig” lasset och bilen välte när han tippade flaket. Som tur var hade han bältet på sig och blev bara lite öm i vänstra axeln. Men han var så klart chockad, och vi andra också.

– Föraren berättade sedan att han inte kommer ihåg att han satte på sig bältet. Och att han insåg att om han haft dörren öppen, eller till och med stått i dörren när han tippat vilket inte är helt ovanligt, så hade det inte gått lika bra. Alla fick sig en tankeställare, milt sagt.

Hastighetsbegränsningarna är en annan viktig fråga.

– Jag brukar säga att när en vanlig Svensson ska köra om en lastbil är det mycket säkrare om lastbilen håller den hastighet som den faktiskt ska. Rätt hastighet ger så många fördelar: det underlättar för medtrafikanterna, minskar bränsleåtgången och inte minst koldioxidutsläppen och är ju i allra högsta grad en trafiksäkerhetsfråga. ”Först och främst handlar det faktiskt om trafiksäkerheten”

Jönköpings Renhållning är både ett återvinningsföretag och ett åkeri med cirka 60 chaufförer anställda. Man har hög närvaro i trafiken och stora krav på miljö, kvalitet och säkerhet. Här berättar Fredrik Kimmehed, miljösamordnare på Jönköpings Renhållning, lite om hur man jobbar.

– Vi är certifierade för miljö, kvalitet, arbetsmiljö och trafiksäkerhet, berättar Fredrik Kimmehed. Trafiken är vår arbetsmiljö i mångt och mycket och mycket av det förebyggande arbetet går hand i hand.

Verksamheten är känslig för stillestånd och där är det förebyggande arbetet ett sätt att hålla fordonen i arbete.

– Vi har hög närvaro ute i trafiken. De fordon som går mycket kan gå 3 000 mil på ett år. Sammantaget så blir det väldigt många mil och timmar i trafiken.

– Vi kör inte så mycket fjärrtransporter utan mest lokalt. Vi har många specialbyggen – jag tror att vi är störst i Jönköpings län vad gäller olika typer av slamsugar och tankfordon. Och stillestånd på den typen av fordon kan bli kostsamma.

Incidenter som ”flyger under radarn”

När det gäller incidentrapportering utgår man från sammanställningen med öppna ärenden som man får från Trygg-Hansa.

¬– Ofta är det listan över ärenden som initierar en uppföljning, konstaterar Fredrik. Dels handlar det om självrisken vi betalar. Har vi för många skador kan det bli en förhöjd premie.

– Det vi blivit mer uppmärksamma på är de incidenter som kanske ”flyger under radarn”, som inte blir en försäkringsfråga. Det kan vara trasig asfalt eller en sönderkörd gräsmatta efter en container. Många små grejer blir också bökigt. Och kan vi slippa dem så kan vi undvika onödig friktion med kunderna, och slipper kostnader som ju också måste hämtas någonstans ifrån.

Säkra samtal på flera nivåer

Avvikelsekostnaderna synliggörs uppdelat utifrån vad som är miljöfråga, vad är kvalitet och vad är trafiksäkerhet. Alla typer av skador som har med fordonen att göra hamnar på trafiksäkerhet.

– Vissa saker får man ta mer person till person, konstaterar Fredrik. Överensstämmer chaufförens bild av händelsen med försäkringsbolagets? Vad hände? Det handlar om att komma åt felkällan.

– Och så tar vi frågorna mer generellt på chaufförsmötena för att öka medvetenheten. Det kan handla om vad man behöver tänka på när man gör olika typer av jobb. Vi har slamsugare, sopbilar och kranbilar och där kan det handla om hantering av kran och placering av gods.
Det handlar om chaufförens egen säkerhet.

Kontinuerliga avstämningar

Kontakten med Trygg-Hansa sker löpande, och man planerar för en chaufförsträff med deltagande av Mats och Peder för att lyfta säkerhetsfrågan ytterligare.

– Vi har kontinuerlig kontakt med Trygg-Hansa och träffar Mats i alla fall en gång i kvartalet för att titta på vad som hänt. Vi delar också ut Skadestop till alla chaufförer en gång var tredje månad. Där finns sammanfattat vad vi har för allmänna skador och vilka kostnaderna blivit i form av självrisk.

– Vi har satt upp som mål att minska skadefrekvensen med 10 procent. Visst ger det ekonomiska fördelar, men först och främst handlar det faktiskt om trafiksäkerheten.

 • ​Nyhet Oktober 2015

  Ett bussigt bolag

  Larssons Buss är ett familjeägt bussbolag som idag drivs i tredje generationen av Fredrik Larsson. Företaget växer och verksamheten har breddats genom åren. Här berättar Fredrik om verksamheten, utmaningarna och sin syn på viktiga värderingar i trafiken.

  Larsson Buss 

  Larssons Buss utgår från Främmestad i Västergötland och har Norden och Europa som arbetsplats.

  – Vi kör all sorts trafik, konstaterar Fredrik Larsson. Bussarna rullar mest hela tiden, och det är bra snurr på verksamheten.

  – Vi kör en hel del tågersättning till exempel. Vi har haft bussar som gått sommartid i Norge för att köra turister som kommer med kryssningsfartygen. Vi har mycket kontakter runt om i Sverige, och vi kör lite i Europa. Nyligen vann vi en upphandling om 12 bussar till. Det är skolskjutstrafik i Vara. Vi utför även skolskjutsar i Falköping och Skara Kommun där vi är underentreprenör för Netbuss.

  – Vi har omkring 30 bussar idag. När jag tog över hade vi bara fem. Vi leasar inga fordon, förutom en servicebil, utan äger samtliga bussar själva.

  Verksamheten har inte bara växt i volym, utan dessutom breddats med flera nya tjänster inom yrkestrafik.

  – Vi har agenturen för ett märke som heter AC-buss från Polen. Det är småbussar med upp till 22 platser. Vi har dessutom tankbilsverksamhet. Vi säljer HVO från finska Neste som är den nya typen av bränsle. Det är 100 procent fossilfritt och minskar utsläppen med 85 procent. Vi kör dessutom på HVO i hela vår verksamhet sedan första maj i år. Det gör skillnad för miljön.

  ”Det går inte att övervärdera människan”

  Trafiksäkerhetspolicyn på Larssons Buss är hög.

  – Det går inte att övervärdera människan. Ringer en chaufför och säger att han inte kan köra på grund av dåliga vägförhållanden eller annat, så får han stanna eller köra tillbaka. Man ska inte behöva vara orolig för vad som händer om man inte hinner i tid. Vad är det emot att kanske orsaka skador för hundratals kronor eller, ännu värre, utsätta andra för fara? Det handlar bara om sunda värderingar.

  – Stress och trafik är aldrig en bra kombination. Om man blir sen är det bättre att ta diskussionen med upphandlaren än att det ska hända en olycka. Att komma för sent är försvarbart, men en olycka är det inte.

  – Vi har låg skadestatistik. Vi har inte haft en dikeskörning på 10 år. Jag tror att det också beror på att vi är väldigt noga med våra anställningar, att de har rätt kompetens för att utföra den trafik vi håller på med.

  – Vi är 33 anställda idag och ett väldigt gott team. Ingen är viktigare än någon annan, och alla pratar med varandra. En god stämning på bolaget håller ner mycket av problemen, tror jag.

  ”Ari hjälper mig direkt”

  – Det är väldigt viktigt att man har rätt försäkring, så man inte står där en dag och inte har rätt skydd. Det är jätteviktigt att verkligen veta vad försäkringen man har omfattar. Omfattar den till exempel viltskada, eller inte? Många tänker nog inte på exakt vad som ingår. Våra fordon i tankbilsverksamheten är också försäkrade hos Trygg-Hansa, och när man transporterar bränsle måste man ha en bra försäkring.

  – Vår kontaktperson på Trygg-Hansa heter Ari Salo. Om det är nåt så ringer vi honom. Fördelen med att ha Ari som kontaktperson är att jag kan ringa när som helst för att försäkra ett fordon, och Ari hjälper mig direkt. Vi kan exempelvis ha gjort en bussaffär och behöver ha den försäkrad snabbt för att den ska kunna köra från platsen.

  – När det gäller skador så ringer vi till Trygg-Hansas skadehantering i Malmö. Jag har också varit hos Trygg-Hansa i Stockholm och förhandlat själv om försäkringsupplägget för oss.

  – Vi är väldigt nöjda med Trygg-Hansa, avslutar Fredrik.

 • Nyhet mars 2015

  Världens första biogasdrivna snöröjare röjer på Arlanda

  När snön faller över Arlanda flygplats sätts en arbetsprocess igång som resulterar i röjda banor inom minuter. Effektivt – men hittills inte speciellt miljövänligt. Det ska världens första biogasdrivna snöröjare ändra på. Och vinsterna handlar inte bara om miljön.

  Arlanda har tre miljoner kvadratmeter som kräver snöröjning. De stora maskinerna tar banorna. De kortare banorna på 2,5 km röjs på sex minuter, och den längre på 3,3 km tar åtta minuter att röja. Grupper om fem mindre maskiner tar vägarna ut till banorna och uppställningsplatserna. När det faller två centimeter snö resulterar det hela i 1 200 lastbilslass snö.

  Snöröjningen kostar vanligtvis mycket diesel. Tio maskiner förbrukar under en timmes körning 400 liter. Den nya biogasdrivna snöröjaren minskar koldioxidutsläppen med 7 procent.

  Bara på Arlanda finns cirka 1 800 fordon. El, hybriddrift, förnybar diesel och biogas ska bidra till att göra fordonsflottan miljö bättre. Målet är noll utsläpp av fossil koldioxid 2020.

  Beställningen omfattar 29 nya biogasdrivna snöröjare från tyska Schmidt fram till 2016. I år tas åtta av dessa i bruk. Till 2020 kan det handla om sammanlagt 60 nya snöröjare. Maskinerna är dyrare i inköp än konventionella dieseldrivna snöröjare – men de får lägre driftskostnad. Swedavia som håller i drifter ser inköpen som en god affär även vad gäller ekonomin.

  Fakta Snöröjaren Schmidt TJS 560D

  Motorer: Fram: sex cylindrar 11 liter, 320 hästkrafter. Bak: sex cylindrar 13 liter, 428 hästkrafter. Främre motorn driver fordonet, den bakre motorn driver med hydraulik borste och blåsmaskin som klarar 130 meter i sekunden. Volvomotorerna är specialanpassade för att eldas med komprimerad metangas (biogas) och diesel. De uppfyller strängaste avgasutsläppen för entreprenadfordon, Steg 4. Partikelfilter. På tomgång drivs TJS 560D av diesel.

  Plog: Två blad fram med möjlighet att ställa trycket mot underlaget.
  Längd: Närmare 19 meter.
  Sopbredd: 4,75 meter.
  Vikt: Cirka 26,4 ton.
  Drifttid: Cirka sex timmar på biogas.

  Källa: dn.se

 • Nyhet maj - juni 2015

  Vad kan vara mer perfekt i Nordens Venedig än en amfibiebuss?

  Vi på Trygg-Hansa har erfarenhet av att försäkra de flesta typer av yrkesfordon och anläggningsmaskiner, men Estelle är något utöver det vanliga. Stockholmsbussen med prinsessnamnet kör nämligen både på land och på vatten.

  Ocean Bus Stockholm AB heter företaget som är först i Skandinavien med en amfibiebuss i kommersiellt bruk. Under sommaren och fram till senhösten går turen som tar passagerarna på en timmeslång runda som börjar och slutar vid Djurgårdsbron och går runt Östermalm, Diplomatstaden och viken mellan Skeppsholmen och Djurgården.

  Buss + passagerarfartyg

  Den tio ton tunga bussen har propeller och ett roder i aktern och förvandlas till ett fartyg när den kör ner i vattnet. Det tog några år att få till amfibiebusstrafiken, för säkerhetskraven var hårda och det tog tid att få fordonet godkänt som buss på land och passagerarfartyg i vatten.

  Amfibiebussen Estelle är byggd i USA. Ett lastbilschassi har byggts in i ett speciellt skrov som gör att bussen kan köra rakt ner i vattnet.

  Källor: oceanbus.se och mitti.se.

  Träffa oss på vårens och sommarens mässor!

  Under maj och juni deltar vi i tre olika mässor som alla har olika typer av yrkestrafik som tema. Först ut var EntreprenadLive den 7–9 maj. Och i juni finns vi på SkogsElmia den 4–6 och på SkogsNolia den 11–13. Vi ser fram emot en massa givande möten på alla tre mässorna – här kan du läsa mer om varför vi tycker att du också ska komma.
  Bild: Entreprenad Live

  EntreprenadLive 7–9 maj
  EntreprenadLive är en regional mässa för just entreprenad, och för bygg- och anläggningsbranschen. I år gick den av stapeln på Ring Knutstorp i Skåne. Trygg-Hansa deltog tillsammans med ME, Maskinentreprenörerna, och deras samarbetspartners Ahlsell, Cramo och Preem.

  – Till EntreprenadLive kommer ME-medlemmar och entreprenörer från hela landet, konstaterar Fredrik Avervik, Key account manager för Trygg-Hansa Yrkestrafiks branschavtal. Vi fick möjlighet att träffa både befintliga och nya kunder och berätta mer om vad vi kan erbjuda branschen.

  – Jag var på plats tillsammans med våra säljare som är verksamma i Skåne/Blekinge. ME hade fokus på framtiden i sin mässkommunikation, hur ser exempelvis maskinentreprenörernas vardag ut om fem år, och framtiden handlar ju faktiskt vårt erbjudande också om. Självklart att minimera risker – men också att skapa nya möjligheter.

  – Vårt samarbete med ME går många år tillbaka. ME-medlemsförsäkring är en branschförsäkring där vi jobbar med helheten: maskinerna, företaget och inte minst de anställda.

  Är du ME-medlem men missade mässan och vår information där? Läs mer om din medlemsförsäkring på trygghansa.se/me eller ring oss på 0771-111 760!

  SkogsElmia 4–6 juni
  Nordens största skogsmässa arrangeras vartannat år. Senast lockade mässan 33 000 besökare och över 300 utställare. Här ställer Trygg-Hansa ut tillsammans med SMF, Skogsentreprenörerna, i deras ”Loggers Camp” där flera av deras partners samlas. Besökarna är till stor del professionella och fristående företagare – för dem kan vi som försäkringspartner bidra med både trygghet och nytänk. Välkomna säger Fredrik Avervik, Peder Orrgren och Ari Salo!

  SkogsElmia
  När: 4–6 juni
  Var: Vaggeryd, Jönköping
  Mer info: www.elmia.se/skogselmia

  SkogsNolia 11–13 juni
  Välkommen till Sveriges viktigaste skogsmässa, och ett väl inarbetat och väl besökt tredagarsevenemang. Trygg-Hansa deltar i samarbete med SMF, Skogsentreprenörerna, i deras ”Loggers Camp”. Ett fantastiskt tillfälle att möta alla skogsmaskinsföretagare som verkar i norra Sverige och dela kunskaper och erfarenheter med dem. Välkomna säger Fredrik Avervik, Rickard Nyberg, Ann-Mari Söderström och Eva Ekström!

  SkogsNolia
  När: 11–13 juni
  Var: Umeå
  Mer info: www.nolia.se