Skadestop Yrkestrafik

​Skadestop – skadeförebyggande arbete som sparar pengar åt ditt företag

Skadestop drivs som en tidsbegränsad aktivitet och utgår helt från ditt företags förutsättningar i form av arbetssätt, fordonspark, försäkringens utformning, frekventa skadetyper och skadekostnader. 

Genom att jobba skadeförebyggande kan man minska skadorna med upp till 30 %. Med andra ord, något som snabbt betalar sig. 95 % av skador i trafiken beror på den mänskliga faktorn.

Trygg-Hansa Förarkompetens hjälper dig att bli medveten om vilka beteendemässiga risker du som förare har i trafiken. Med ett säkrare beteende i trafiken kan du minska skadorna.

Varför Skadestop?

I Skadestop hjälper vi dig att minska risken för skador. Färre skador innebär både lägre kostnader och högre kvalitet. Vi hjälper dig att minska riskerna. Vår erfarenhet har visat att en Skadestop-aktivitet kan minska skadorna med upp till 30 procent – en investering som alltså snabbt betalar sig i form av lägre kostnader för självrisker, kortare stilleståndstider och jämnare kvalitet. Skadestop är en process där vi arbetar tillsammans i upp till ett år. Du och ditt företag deltar aktivt i alla steg:

 

1. Risk- och skadeanalys

Vi analyserar tillsammans skadorna i företaget: vad är det för typ av skador, hur ofta inträffar de och vad kostar de? Vi ser även över dina egna kostnader, till exempel för skador som understiger självrisken och inte ersätts från försäkringen. 

2. Åtgärdsplan

Vi kommer överens om en plan för hur du kan minska skadekostnaderna i ditt företag. Planen innehåller konkreta åtgärder och aktiviteter för det kommande året, och bygger på risk- och skadeanalysen och på vår kunskap om best practice.

3. Genomförande

Du ansvarar för att ni genomför åtgärdsplanen, naturligtvis med stöttning från oss. Under året stämmer vi löpande av hur det går och justerar vid behov vad som behöver göras.

4. Uppföljning

När året är slut följer vi gemensamt upp hur det har gått, bland annat med hjälp av skadestatistik. Vi diskuterar även hur du på egen hand kan gå vidare med ert skadeförebyggande arbete.

Läs mer om Skadestop

Trygg-Hansa Förarkompetens

Minska skadorna med säkrare beteende i trafiken!

Läs mer


Här har vi samlat all information om våra skadeförebyggande tips & råd. Du kan enkelt läsa och skriva ut informationen i pdf-format.

Att göra vid skada

Läs mer om vad du ska göra vid skada

Kurs: Årlig brandskyddskontroll av maskiner

Läs mer om kursen

Parkera säkert längs vägarna

Läs mer om våra säkerhetsparkeringar