Trygg-Hansa Förarkompetens

​Förarkompetens minskar trafikskadorna i ditt företag

Varje år skadas och dödas många personer i trafiken. Till det kommer alla skador som drabbar fordon och gods. Allt tillsammans påverkar det oss alla i form av lidande och att företaget vi jobbar på inte har möjlighet att konkurrera på samma villkor som de som inte drabbas av skador i samma utsträckning.

Varför är det olika, varför drabbas vissa och andra inte?

Det handlar om medvetande, beteende och attityd.

Med Trygg-Hansas interaktiva utvärdering Trygg-Hansa Förarkompetens får föraren information om hur han/hon ligger till riskmässigt, såväl situationsbaserat som beteendebaserat. Företaget får information om dels individen men även hela förargruppen och kan därmed sätta in utbildnings- och hjälpinsatser där det som bäst behövs.

Detta sparar pengar och gör att företaget kan konkurrera med bättre förutsättningar. Utvärderingen i sig är faktiskt en utbildning.

Information kring Trygg-Hansa Förarkompetens

Infoblad
Trygg-Hansa Förarkompetens – Frågor och svar
(Film1) Demo Trygg-Hansa Förarkompetens utvärdering
(Film 2) Demo Trygg-Hansa Förarkompetens uppföljning
STR Steg 1
STR Steg 2
ALLI Förarutveckling