Stora företag

Försäkring för stora företag

För en stor organistation med många anställda är det extra viktigt med ett bra skydd som minskar riskerna. Både för er själva och era kunder.

Smart rådgivningsprogram

För att just erat företag ska få rätt skydd har vi tagit fram ett speciellt rådgivningsprogram. Våra experter har lång erfarenhet av allt inom riskhantering, försäkringar och återetablering efter skada. Under året gör vi täta avstämningar av ert försäkringsbehov så att ni alltid kan arbeta skadeförebyggande. På så vis minskas risken för framtida olyckor.

Låter detta intressant?
Klicka här för att hitta din lokala säljare

Hur fungerar rådgivningsprogrammet?

Expertteam – Vi vet att det ibland kan vara svårt och krångligt att hantera företagets försäkringsbehov. Samtidigt är det viktigt att få rätt försäkringsskydd för just er verksamhet. Vi ser därför till att ni får ett expertteam som är specialister på just era frågor.

Riskhantering – Ni får hjälp att kartlägga och identifiera försäkringsrisker som passar just er. I en informativ rapport görs en sammanställning som innehåller både försäkringslösning och skadeförebyggande åtgärder.

Försäkringsplan – Försäkringsplanen gör det svåra enkelt och tydligt och ger en tydlig överblick över alla era försäkringar.

Årsgenomgång – Minst en gång om året ses vi och ser till att ert försäkringsskydd stämmer överens med era behov och förväntningar. Om ni önskar kan vi naturligtvis även ha tätare avstämningar.

Skadestop® – Vi arbetar systematiskt med att förebygga skador hos våra kunder. Vi kallar det Skadestop®.

Anbudstjänst – Med vår anbudstjänst blir det enklare att orientera sig på försäkringsmarknaden och jämföra olika försäkringserbjudanden.

Internationellt nätverk – Trygg-Hansakoncernen ägs till 100% av brittiska RSA Group plc. Om ni har eller planerar att etablera verksamhet utomlands kan vi därför vara en partner även där. Men det betyder också att vi har tillgång till en internationell kunskapsbank som gör arbetet med våra svenska försäkringar ännu bättre och effektivare.

Låter detta intressant?
Klicka här för att hitta din lokala säljare