Gruppförsäkring

Gruppförsäkring för anställda och medlemmar

En gruppförsäkring innebär att ett företag eller en organisation tecknar ett avtal som gäller för de anställda respektive för medlemmarna.
Sedan väljer var och en av de anställda eller medlemmarna vilka av försäkringarna just de vill teckna.

Varför behövs en gruppförsäkring?

Gruppförsäkringen är ett viktigt komplement till det grundläggande skyddsnätet från samhället, till exempel allmän pension och sjukpenning.
Det som samhället erbjuder är ett basskydd. För att vara ordentligt försäkrad vid till exempel vid sjukdom och olycksfall behöver den enskilde även teckna en gruppförsäkring och/eller en individuell försäkring.

Förköpsinformation och villkor

Här nedan kan du ladda ner förköpsinformation och villkor. Om du har några frågor som du inte hittar svar på är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig. Ring oss på 0771-111 690.

Förköpsinformation Gruppförsäkring
Villkor - Gruppförsäkring