Marinförsäkring

Marinförsäkring för mindre yrkesfartyg

Personal med lång erfarenhet av marinnäringen. Lokala skadeteam på plats vid skada. Och förmånliga, skräddarsydda försäkringslösningar utifrån dina behov. Det är några av fördelarna med Trygg-Hansas försäkringar för yrkesfartyg under 500 bruttoton.

För oceangående fartyg, läs mer om våra försäkringslösningar i samarbete med Codan Marine här.

Försäkringsmöjligheterna i korthet

 • ​Kaskoförsäkringen omfattar:​

  Ersättning utan självrisk om fartyget går förlorat.Ersättning för skador som uppkommer vid ett haveri, ex vid grundstötning eller kollision.Ersättning till tredjeman vid skada på andra fartyg eller bryggor.

 • ​Redarens Ansvarsförsäkring Begränsad P&I omfattar:

  Skador som orsakats av svallvågor, ankare eller annan manövrering.Oljeutsläpp från det försäkrade fartyget.Skador på besättningen och annan anlitad personal så som mekaniker eller reparatör.Ansvar för passagerare och last. Kostnad för den lagliga förpliktelsen att avlägsna vrak.

 • ​Reparentansvar för dig som driver varvsverksamhet omfattar:

   

  Ersättning som varet är skyldig utge till tredjeman.Egna skador som varvspersonalen orsakat genom fel eller försummelse.

 • ​Nybyggnadsförsäkring omfattar:​

   

  Förlust av eller skada på nybygget.Täckning av extra kostnader vid misslyckad sjösättning.Kostnad för den lagliga förpliktelsen att avlägsna vrak.Ansvarsförsäkring.

Rätt kompetens – rätt hjälp

Dina kontaktpersoner hos oss har lång erfarenhet av olika delar av marinnäringen och kan din vardag. Tillsammans går vi igenom dina behöv och skräddarsyr ett förmånligt och tryggt upplägg utifrån era behov, utmaningar och möjligheter. 

Kontakta oss på marin@trygghansa.se eller ring någon av oss specialister direkt:

Göteborg:
Carl Kjellman: carl.kjellman@trygghansa.se 
Anette Beckman: anette.beckman@trygghansa.se

EMERGENCY NUMBER
+ 46 75 243 33 30

Marinförsäkring

Skräddarsydd försäkring för just din verksamhet.Försäkringskollen - årlig försäkringsgenomgång så att du är rätt försäkrad. Ett expertteam som kan marina branschen.Lokala skadereglerare tillgängliga dygnet runt.

 

EMERGENCY NUMBER

+ 46 75 243 33 30