Trygga Firman för kontor

Den bästa försäkringen för kontor och konsult

Är du konsult inom arkitektur eller management? Kanske driver du ett IT-företag eller en reklambyrå. För dig som är specialist eller har ett mindre konsultföretag erbjuder vi en skräddarsydd företagsförsäkring.

Innan du tecknar, läs Förköpsinformationen.

Teckna här och få 10 % rabatt!

Beräkna pris

Snabbt ersättning för vardagsolyckor

Vi är också vid din sida om du något större går fel.
Här ser du fler exempel på vad försäkringen täcker.

​​Vid din sida om något går fel
Även den vassaste medarbetaren kan göra ett misstag. Om en kund exempelvis får ett felaktigt råd eller en missvisande ritning kan du bli ansvarig och skadeståndsskyldig. Med TryggaFirman kan du enkelt anpassa ansvarsskyddet efter din bransch och specifika roll.

​Vi betalar för din vikarie
​Hur klarar sig firman om du blir sjuk? Genom att förstärka försäkringen med ett sjukavbrottstillägg, får du bland annat kostnader för vikarier betalda om du eller någon annan viktig person på firman blir sjuk.

Brand, stöld eller översvämning
Med vår företagsförsäkring ersätter vi dig vid en brand eller ett vattenläckage, exempelvis om en ledning går sönder och vattnet förstör saker på kontoret. Kan du inte jobba på kontoret efter skadan, så kompenserar vi dig för den ekonomiska förlusten. Bland annat kan vi betala lokalhyran och stå för utebliven vinst. Och skulle företagets datorer, maskiner eller kanske inventarier bli stulna vid ett inbrott, så ersätter vi dig snabbt.

Skadestånd eller rättstvist
​Ett skadestånd kan bli dyrt för dig som egenföretagare. Därför ingår även en ansvarsförsäkring som hjälper dig ekonomiskt om du krävs på skadestånd av t.ex. en kund. Vi betalar också dina rättegångskostnader om du hamnar i en tvist med exempelvis en uppdragsgivare.

​Spillt kaffe över surfplattan? Vi ersätter dig snabbt
​I företagsförsäkringen finns också ett skydd för mindre ”vardagsolyckor”, exempelvis om du tappar mobilen i golvet.

Läs vidare

​Förstärk skyddet efter dina behov

Skydd om något händer dig på tjänsteresan och hjälp om en medarbetare förskingrar pengar? Med en tilläggsförsäkring anpassad efter din verksamhet förstärker du enkelt företagets skydd.
Läs mer om tilläggsförsäkringar.