Trygga Firman för tillverkande företag

Försäkringen för din tillverkningsbransch

Driver du ett företag inom elektronik, laserteknik eller kanske finmekanik? För dig som har ett mindre tillverkningsföretag har vi tagit fram en egen företagsförsäkring.

Beräkna pris

Innan du tecknar försäkringen, läs Förköpsinformationen

Teckna här och få 10 % rabatt!

Beräkna pris

​Snabb hjälp vid både små och stora skador

Vi ersätter för alltifrån stulna verktyg till skador och ekonomisk förlust efter brand eller översvämning. Här ser du fler exempel på vad företagsförsäkringen täcker.

​Hjälp efter en brand eller översvämning
Med vår företagsförsäkring får du hjälp efter en brand eller ett vattenläckage, exempelvis om det sprutar ut vatten från en ledning eller lokalen fylls av rök. Kan du inte kan jobba i verksamheten efter skadan, så kompenserar vi dig för den ekonomiska förlusten. Bland annat kan vi betala företagets lokalhyra och stå för din uteblivna vinst.

Alltid vid din sida efter ett inbrott på verkstaden
Företagsförsäkringen ersätter dig för verktyg, maskiner, inventarier med mera som blir stulna vid ett inbrott. Dessutom får du ekonomisk hjälp dig om du råkar ut för ett rån eller ett överfall på firman.

Spillt lösningsmedel i maskinen? Vi kompenserar dig
Du får också ett skydd för mindre ”vardagsolyckor”, exempelvis om en borrmaskin åker i golvet eller om du råkar krossa ett fönster på verkstaden.

Hjälp om du krävs på skadestånd eller hamnar i en rättstvist
Vi vet att ett skadestånd kan bli dyrt för dig som är egenföretagare. Därför ingår även en ansvarsförsäkring som hjälper dig ekonomiskt om du krävs på skadestånd av t.ex. en kund. Vi betalar också dina rättegångskostnader om du hamnar i en tvist med exempelvis en leverantör.

Skydd för medarbetare som halkar på en oljefläck
I företagsförsäkringen ingår en valfri olycksfallsförsäkring för alla anställda på firman. Försäkringen ger bland annat ersättning för en bestående skada, som t.ex. orsakats av att en medarbetare har klämt sig i en maskin.

Läs vidare

Förstärk skyddet efter dina behov

Använder du något som är extra värdefullt i verksamheten? Vad händer om en viktig person på företaget blir långvarigt sjukskriven? Med en tilläggsförsäkring anpassad efter din verksamhet kan du enkelt förstärka skyddet.
Läs mer om tilläggsförsäkringar.