Brand ombord på båten

​Vad gör du om det börjar brinna ombord?

Om vad gör du om det värsta tänkbara händer och båten börjar brinna ute till havs?

Om det skulle börja brinna gäller att du inte grips av panik. Brand ombord måste släckas omedelbart, annars blir båten snabbt övertänd och alla ombord måste lämna den.

Det finns gott om brännbart material ombord på en båt, förutom drivmedel så finns inredning och tillbehör som brinner väldigt bra. Båten har dessutom flera andra källor som kan orsaka en brand, exempelvis värmeaggregat, elektriskutrustning, motor, gasolspis och fotogenlampor.

Brandskydd ombord

En skadad eller förstörd båt kan du få ersättning för under förutsättning att du har en båtförsäkring, men människoliv är oersättliga. Vanligaste orsaken till båtbränder är att bränsle förångas och antänds av en låga eller gnista.

Vid tankning, påfyllning av spritkök och byte av gasoltub måste du vara extra uppmärksam.

Men du bör även tänka på var du placerar antimyggljus och annat som initialt förhöjer mysfaktorn.

Här följer ett antal generella grundregler för brandsäkerhet ombord. Allt kan du inte göra samtidigt. Det är situationen som bestämmer ordningsföljden.

Tänk på att

En billig försäkring är att kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar till bränsle- och gasolutrustning regelbundet. Byt ut svaga delar.

 • Stäng av motorn vid tankning
 • Alla lösa tankar ska fyllas på utanför båten
 • Placera gasolflaskor utanför ruffen i ett avskilt och ventilerat utrymme
 • Köp endast värmare som är avsedd för båtar. Undvik lösa värmeaggregat
 • Vädra utrymmet där motorn finns innan motorn startas
 • Rök inte vid hantering av bränsle
 • Stäng av huvudströmbrytaren när båten inte används

Bränslesystem och avgasrör

Bränsletanken ska tåla skakningar, oxidering och stötar utan risk för läckage. Använd metallrör och specialgjorda bränsleslangar. Se till att bränsleslangar och rör har en viss rörelsemån eftersom båten ”lever” i sjögång.

 • Påfyllnings- och avluftningsrör skall vara placerade utanför båten, så att rinnande bränsle eller gas inte kommer in i båten.
 • Ett varmt avgasrör kan antända intilliggande brännbara material.

Om båten börjar brinna

 • Stanna motorn
 • Styr fören mot vinden
 • Använd handbrandsläckare
 • Stäng av bränsle- och gasolsystem
 • Stäng av huvudströmmen
 • Släck pyrande brandhärdar med vatten


 
 
 
 

​​​​​​​​​​En försäkring för båten och livet till sjöss

Med vår försäkring får du hjälp om något händer dig, din motorbåt eller din segelbåt.

Läs mer om vår båtförsäkring
​​
Ok, jag förstår