Vinterförvara båten på rätt sätt

​Skadeförebyggande tips inför vinterförvaring

Efter en härlig båtsommar är det dags att börja planera för vinterförvaring av båten, vi har tagit fram en enkel checklista för att undelätta din vinterförvaring:

Se till att båten stöttas ordentligt när den ställs på land. Detta för att den inte ska rasa i samband med en storm och/eller när marken blir mjuk av regn och i samband med snösmältningen på våren.

Töm båten på sådan egendom som kan intressera tjuven. Ta även bort sådan elektronik som är lätt att demontera.

Täck båten väl och förankra täckningen ordentligt så att du slipper få båten full av regn/snö. Vinden får lätt tag i en presenning som inte fästs ordentligt.

Bind inte i stöttor eller bockar som kan ryckas ur sitt läge om det blåser, med tippande båt som följd.

Undvik att ha frihängande vassa föremål som håller presenningen på plats – dessa kan skada både din egen och grannens båt.

Ta bort utombordsmotor och förvara den inlåst antingen i egen lokal eller hos din lokala marinfirma.  

Om båten förvaras på trailer ska trailern vara låst med godkänt lås. Vi rekommenderar även att trailern pallas upp på bockar för att göra det svårare för tjuven att rulla iväg med båten.

Om du monterar av båtens propeller för att den inte skall stjälas, kom ihåg att kontrollera tillverkarens instruktioner för korrekt montering när det är dags att sätta tillbaka den igen.

Titta till din båt ofta och passa gärna på att även ta en titt på grannens båt. Ni kan därigenom dela på tillsynen av era båtar så att inget händer.

Ok, jag förstår