Tillägg för din Mc-försäkring

​​​​Ersättning och snabb vård efter en mc-olycka

Ekonomiskt skydd, korta väntetider till vården, behandling hos fysioterapeut. Med tilläggsförsäkringen Privat vård och ersättning för medicinsk invaliditet får både du och din passagerare ett starkt skydd om ni råkar ut för en mc-olycka.

Snabbt vid din sida efter en mc-olycka

Med vår tilläggsförsäkring får du och din passagerare hjälp med privat sjukvård efter en olycka, om det är kö i den offentliga vården och ni är 16–64 år gamla. Vi betalar även kostnaderna för vården, upp till 2 miljoner kronor. Om skadan blir bestående kan ni dessutom få upp till 600 000 kr i ersättning, beroende på hur allvarlig skadan är.

Så här enkelt tecknar du tilläggsförsäkringen Privat vård och ersättning för medicinsk invaliditet efter trafikolycka:

Har du redan mc-försäkringen hos oss loggar du bara in på Mina sidor och gör en komplettering. Har du ännu ingen mc-försäkring hos oss klickar du på Beräkna ditt pris och tecknar mc-försäkringen med tillägget.

Läs det här innan du tecknar din mc-försäkring

Vad ingår och vad ingår inte? Innan du bestämmer dig ska du läsa mer om försäkringen i för- och efterköpsinformationen, som är en sammanfattning av försäkringsvillkoret.