Gör livet tryggare

​​​​​​Olycksfallsförsäkring för 55+

Fixa i trädgården, göra långresor, vandra i fjällen, gå på gympa … Med rätt olycksfallsförsäkring blir vardagen tryggare för dig som är 55 plus. Vi erbjuder dig en försäkring som är anpassad för din ålder. Bland annat får du ett skydd dygnet runt och betalar ingen självrisk om något händer.

Få pris & teckna

​Rätt försäkrad hela livet

Förmodligen har du en försäkring för hemmet och dina saker, men har du även tänkt på dig själv? Hur skulle tillvaron bli om du råkade ut för ett allvarligt olycksfall? Har du en olycksfallsförsäkring genom jobbet eller facket, gäller den ibland bara under arbetstiden. Dessutom brukar skyddet bli sämre med åldern och helt upphöra vid 65. Med vår olycksfallsförsäkring är du skyddad dygnet runt livet ut. Här ser du exempel på vad försäkringen täcker. Mer information hittar du i Förköpsinformationen.

Hjälp om du trampar snett i svampskogen

Olycksfall 55+ ersätter dig om du får en bestående skada, (s.k. medicinsk invaliditet) exempelvis om du faller från en stege eller halkar på en isfläck. Hur mycket du får i ersättning beror på hur allvarliga följderna blir av din skada och hur stort försäkringsbelopp du har valt. Du kan också få ett engångsbelopp på 5 000 kr för vissa olycksfall, t.ex. om du sliter av hälsenan på tennisträningen eller skadar lårbenet på skidturen.

Någon att prata med när det känns svårt

Om du mår psykiskt dåligt efter ett olycksfall kan du få stöd av en legitimerad psykolog. Vi ser till att du får träffa rätt person och vi står för kostnaderna.

Om du skadat tänderna eller glasögonen

Du får även betalt för behandling hos läkare och tandläkare om du råkat ut för ett olycksfall. Dessutom betalar vi resorna till och från vården. Om skadan är så allvarlig att du har behövt läkarvård kan du också få ersättning för kläder och glasögon som har gått sönder.

Så här enkelt skaffar du din försäkring

Klicka på Beräkna ditt pris, fyll i ansökan här på webben och skicka in.

Få pris & teckna

Vår rekommendation för ett ännu bättre skydd

Med tilläggsförsäkringen Privatvård får du snabbt vård av privata läkare och ersättning för bland annat behandling och operation efter ett olycksfall. Allt som behövs är en utredning och remiss från din läkare. Kompletterar du även med tilläggsförsäkringen Vissa Sjukdomar har du vårt bästa skydd. Försäkringen ger dig ersättning direkt vid diagnosen cancer, godartad hjärntumör, Alzheimers, ALS och Parkinson. Läs mer om tilläggen Privatvård och Vissa sjukdomar.

Innehållet i Olycksfall55+:

Medicinsk invaliditet  
Vissa olycksfall  
Sjukhusvistelse akut inskrivning  
Sjukhusvistelse   
Hjälpmedel  
Kristerapi 
Kostnader 
Ärr 
Dödsfall 

Läs Förköpsinformationen innan du bestämmer dig

Vad ingår och vad ingår inte? Innan du bestämmer dig ska du läsa mer om försäkringen i förköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som är ett standardiserat blad för att du lättare ska kunna jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både förköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret, som du också hittar nedan.

Förköpsinformation Olycksfall55+
Produktfaktablad Olycksfall55+ (IPID)
Fullständiga villkor 85:5
Tidigare villkor 85:4

Läs försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev. Skadedagen avgör vilket försäkringsvillkor som gäller. Kontakta vår skadeservice för att få information om vad som gäller för dig vid en skada.

Samla dina försäkringar och få rabatt

Med flera försäkringar hos oss kan du få 5 till 20 procents samlingsrabatt, beroende på vilka försäkringar du har. Läs mer om din samlingsrabatt.