Vuxen sjuk- & olycksfall

​​Förstärk ditt skydd med våra tilläggsförsäkringar

Ekonomisk ersättning om du på grund av en sjukdom eller ett olycksfall bara kan arbeta halvtid eller mindre i framtiden och månatligt tillskott om du blir långvarigt sjukskriven. Med våra tilläggsförsäkringar kan du enkelt förstärka ditt skydd vid sjukdom och olycksfall.

Trygg hjälp om din arbetsförmåga påverkas

Med tillägget Ekonomisk Invaliditet kan du få ersättning om din arbetsförmåga blir nedsatt till 50 procent eller mer och nedsättningen är bestående. Detta gäller vid många sjukdomar och om du råkar ut för ett olycksfall. Hur stor ersättning du får beror på vilket försäkringsbelopp du valt och hur pass nedsatt din arbetsförmåga är.

Extra ersättning vid sjukskrivning

Om du blir långvarigt sjukskriven ska du inte behöva oroa dig för ekonomin. Med tillägget Månadsersättning får du ett ekonomiskt tillskott om du blir sjukskriven i minst 90 dagar. Hur stor ersättning du får beror på vilket försäkringsbelopp du valt och om du är sjukskriven till 50 procent eller mer.

Så här enkelt kompletterar du med dina tilläggsförsäkringar:

Har du redan TryggaVuxna, kontakta vår kundservice så hjälper vi digHar du ännu inte TryggaVuxna klickar du på Beräkna ditt pris och ansöker om både TryggaVuxna och dina tilläggsförsäkringar.

Läs Förköpsinformationen innan du tecknar din sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vad ingår och vad ingår inte? Innan du bestämmer dig ska du läsa mer om försäkringen i Förköpsinformationen. Förköpsinformationen är en sammanfattning av försäkringsvillkoret. Läs försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev. Skadedagen avgör vilket försäkringsvillkor som gäller. Kontakta vår skadeservice för att få information om vad som gäller för dig vid en skada.