Vuxen sjuk- & olycksfall

​​​​​​​Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Skyddar dig dygnet runt

Laga mat, fixa på landet, cykla i backig terräng... Vad du än gillar att göra är det viktigt att du har en försäkring för både sjukdom och olycksfall. Förmodligen har du försäkrat hemmet och dina prylar, men har du även tänkt på dig själv? Med TryggaVuxna får du ett bra skydd dygnet runt och du betalar ingen självrisk om något händer.

Försäkrad på fritiden och jobbet

Om du har en försäkring genom jobbet eller facket, så gäller den ibland bara under arbetstid och oftast inte för sjukdomar. Med TryggaVuxna får du ett bra skydd dygnet runt om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Här ser du exempel på vad försäkringen täcker. Mer information hittar du i
Förköpsinformationen.

Hjälp om du trampar snett på löparrundan

TryggaVuxna ersätter dig om du får en bestående skada (s.k. medicinsk invaliditet), efter exempelvis ett fall från en stege eller en cykelolycka. Du får också ersättning om du skadas när du ut​övar vissa sporter som amatör. Hur mycket du får i ersättning beror på vilka bestående besvär som blir följden av din skada och vilket försäkringsbelopp du valt.

Ersättning om du blir allvarligt sjuk

För vissa sjukdomar, som t ex Alzheimers, anorexi, cancer och MS, får du ett engångsbelopp direkt vid diagnos. För andra sjukdomar, t.ex. diabetes eller stroke, kan du få ersättning för medicinsk invaliditet.

Ekonomisk hjälp om du blir sjukskriven länge

Att vara sjukskriven en längre tid kan vara jobbigt för ekonomin. Därför kan du få ett engångsbelopp om du är sjukskriven i 30 dagar eller mer. Dessutom betalar vi för behandling hos t.ex. en sjukgymnast, som hjälper dig att komma tillbaka efter ett olycksfall eller en sjukdom.

Någon att prata med när det känns svårt

Om du mår psykiskt dåligt efter exempelvis ett olycksfall eller sjukdomsbesked kan du få stöd av en legitimerad psykolog. Vi ser till att du får träffa rätt person och betalar upp till 10 behandlingstillfällen.

Om du skadat tänderna eller glasögonen

Du får också ersättning för behandling hos läkare och tandläkare om du behöver det efter ett olycksfall. Dessutom betalar vi för resorna till och från vården. Om skadan är så allvarlig att du har behövt läkarvård kan du också få ersättning för kläder och glasögon som har gått sönder.

Hur stort skydd behöver du?

Ersättningen för bland annat medicinsk invaliditet och för vissa diagnoser betalas ut i procent av det försäkringsbelopp du har valt. Du kan välja mellan 400 000 kr, 600 000 kr, 800 000 kr och 1 miljon kr. Prata gärna med oss, om du har frågor.

Trygghet även för dina nära och kära

I TryggaVuxna ingår även en livförsäkring som ger dina närmaste 50 000 kr om du skulle avlida. Om du önskar kan du utöka beloppet med max 3 miljoner kr.

Så här enkelt skaffar du din försäkring

Klicka på Beräkna ditt pris, fyll i ansökan och hälsodeklarationen här på webben och skicka in.

 

Vår rekommendation för ett ännu bättre skydd

Genom att komplettera med tilläggsförsäkringen Ekonomisk invaliditet kan du få hjälp om du får en nedsatt arbetsförmåga, som blir bestående. Förstärker du även med tillägget Månadsersättning har du vårt bästa skydd. Tillägget ger dig ett
ekonomiskt tillskott om du blir sjukskriven i mer än 90 dagar. Läs mer om tilläggen Ekonomisk invaliditet och Månadsersättning.
 

Innehållet i TryggaVuxna:

Medicinsk Invaliditet  
Händelseförsäkring  
Förstahjälpersättning  
Sjukhusvistelse   
Sjuk- och olycksfallshjälpen  
Rehabilitering & Hjälpmedel 
Kris 
Läke-, rese- och tandskadekostnader efter olycksfall 
Merkostnader efter olycksfall 
Ärr efter olycksfall 
Livförsäkring 

Läs Förköpsinformationen innan du bestämmer dig

Vad ingår och vad ingår inte? Innan du bestämmer dig ska du läsa mer om försäkringen i förköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som är ett standardiserat blad för att du lättare ska kunna jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både förköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret, som du också hittar nedan.

Förköpsinformation TryggaVuxna
Produktfaktablad (IPID)
Fullständiga villkor 81:5
Tidigare villkor 81:4

Läs försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev. Skadedagen avgör vilket försäkringsvillkor som gäller. Kontakta vår skadeservice för att få information om vad som gäller för dig vid en skada.

Har du redan vår sjuk- och olycksfallsförsäkring?

Du som redan har vår sjuk- och olycksfallsförsäkring kan ansöka om att ändra ditt försäkringsbelopp eller lägga till eller ta bort tilläggsförsäkringar. Fyll i rätt blankett och skicka till oss!

Vad vill du göra?
Höja mitt försäkringsbelopp eller teckna tilläggsförsäkringar
Sänka mitt försäkringsbelopp eller ta bort tilläggsförsäkringar