Om ni inte kommer åt verkstadportalen eller inte kan logga in. Sänd ett mail till skadeinkop@trygghansa.se B​ifoga verkstadskod, namn och mailadress på användaren som skall ha tillgång.

​​​​​