​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vad betyder olovligt förfogande?

Med olovligt förfogande menar vi att någon innehar (lånar utan lov) annans egendom.

T.ex. säljer den utan lov eller på annat sätt disponerar över egendomen så att ägaren eller den som har rättigheter i egendomen går miste om sina rättigheter. För mer information om vad som gäller i ditt fall kontakta skadeservice.

Du hittar samtliga kontaktvägar under Kontakta oss

​​​​​​