​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vad innebär prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet är ett grundbelopp som beslutas av regeringen varje år. Det ligger till grund för beräkningen av pensioner och andra förmåner.

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor.

I våra försäkringar är flera ersättningar kopplade till prisbasbeloppet. De ersättningarna behåller sitt värde även om den allmänna prisnivån förändras, eftersom prisbasbeloppet är kopplat till konsumentprisindex.

​​​​​​