​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

När dras pengarna från mitt bankkonto om jag betalar via autogiro?

Om du betalar med autogiro månadsvis dras pengarna den första bankdagen varje månad.

Om du har helårsbetalning dras pengarna den första bankdagen den månad försäkringen har huvudförfallodag (Se ditt försäkringsbrev på Mina sidor)

Du kan inte ändra datum för autogirodragningen. Finns det inte täckning på kontot vid första dragningen så gör vi ett nytt försök dagen efter.

​​​​​​