​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Varför har jag fått en faktura från mitt tidigare försäkringsbolag, när ni skulle sköta uppsägningen?

Uppsägningen av din försäkring hos ditt tidigare försäkringsbolag görs i nära samband till huvudförfallodagen hos dem. Därför kan du ändå hinna få ett förnyelseerbjudande från dem, även om vi har sagt upp din försäkring.
Den försäkring du har tecknat hos oss börjar gälla från huvudförfallodagen. Du bekräftar ditt val av vår försäkring genom att betala fakturan från oss.

​​​​​​