​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vilka krav har ni när det gäller lås och stöldskydd?

Precis som alla försäkringsbolag ställer vi vissa krav på dig som försäkringstagare.

För att få ersättning måste du vara aktsam och följa de aktsamhetskrav som gäller för försäkringen. Mer information vad som gäller för just din försäkring hittar du i din För- och efterköpsinformation och i försäkringens villkor på Mina sidor.

Några exempel på krav som vi ställer är att du alltid ska låsa bilen när du lämnar den. Nycklarna ska förvaras på ett säkert sätt och inte i närheten av bilen.

Du ska alltid låsa din cykel med godkänt lås, låsa ytterdörren och regla fönstren till bostaden . När du är ute, på stan eller på resa, ska du alltid ha uppsikt över din väska, inte ha plånboken i bakfickan och inte lämna värdefulla saker i bilen.

Har du frågor om stöldskydd och aktsamhetskrav, kontakta oss.

 

​​​​​​