​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vad innebär försäkringstagare?

Försäkringstagare är den som tecknar försäkringen, det vill säga den person som ingår ett avtal med försäkringsbolaget. Försäkringstagaren är ofta samma person som den försäkrade, det vill säga den som får ersättning vid en skada. Ett undantag är när en vuxen tecknar en försäkring för ett barn. Då är det den vuxne som är försäkringstagare, men barnet är den försäkrade.

Svårt att förstå dina försäkringspapper? Besök trygghansa.se/papperskoll

​​​​​​