​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Varför är autogirodragningen för två månader?

Det finns olika anledningar till att du har fått betala för två månader vid en och samma autogirodragning.

Du har precis tecknat din försäkring

När du betalar via autogiro betalar du för en månad framåt. Vid den första autogirodragningen kan du även behöva betala för de dagar som har gått sedan du tecknade försäkringen. 

Om du till exempel har tecknat din försäkring 4 januari görs din första autogirodragning 1 februari. Då betalar du för perioden 4 januari till 1 mars.

Ditt autogiromedgivande hann inte fram i tid

Dragningen via autogiro sker den första bankdagen varje månad. För att hinna lägga upp ditt autogiro behöver vi få ditt medgivande ca 16-18 dagar innan dess. Om ditt medgivande kommer senare drar vi i stället ett dubbelt så stort belopp vid nästa autogirodragning.

Du saknade täckning på kontot vid förra autogirodragningen

Om du saknar täckning på kontot och inte betalar den faktura vi skickar ut, drar vi ett dubbelt så stort belopp vid nästa autogirodragning.

​​​​​​