​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vad innebär det att en byggnad eller fastighet är försäkrad till fullvärde?

Fullvärde betyder att försäkringen täcker kostnaderna för att återställa byggnaden vid en skada.

När du ska få ersättning värderas byggnaden till marknadsvärdet vid tillfället för skadan. Vi kan sedan göra avdrag för olika byggnadsdelar baserat på deras ålder, så kallat åldersavdrag. Åldersavdraget och självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för, resten bekostas av försäkringen.

Vi rekommenderar fullvärdesförsäkring för byggnader som du tänker återuppföra eller reparera om de skulle skadas.

​​​​​​