​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vad gäller vid sjukdom på resa?

I din hemförsäkring ingår Reseskydd, som gäller om du drabbas av en akut sjukdom eller ett olycksfall. Du kan bland annat få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för akut vård och behandling, och resor till sådan vård och behandling. 

För att Reseskyddet ska gälla om du blir sjuk ska sjukdomen komma plötsligt och oförutsett. Om ett sjukdomsförlopp är förväntat redan vid avresan gäller alltså inte försäkringen.

Genom hemförsäkringen kan du få en kostnadsfri medicinsk förhandsbedömning av SOS International innan du reser utomlands. De bedömer risken för att du kommer att behöva vård under resan.

Innan vi fattar ett beslut om ersättning gör vi en utredning. Vi tittar då i journaler och undersöker vad du har behandlats för tidigare och under resan. Om du redan har en allvarligare sjukdom, och du inte förväntas bli sämre under resan, kan du få ersättning om du plötsligt och oväntat blir sämre, trots ordinerad behandling eller medicinering.

Läs mer om Reseskyddet på sid 31-41 i Villkor Boendeförsäkring

Hemförsäkringens Reseskydd gäller för resor i upp till 45 dagar. Om du ska resa i mer än 45 dagar rekommenderar vi att du förlänger reseskyddet. Förlängt reseskydd kan du teckna på Mina sidor.

 

​​​​​​