​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

När har jag nytta av en avbrottsförsäkring?

En avbrottsförsäkring syftar till upprätthålla företagets verksamhet vid ett stopp/avbrott i verksamheten i samband med inträffad egendomsskada.

Till exempel kan en vatten- eller brandskada innebära saneringsarbete och iordningställande av lokalen vilket under den tiden medför att din verksamhet inte kan bedrivas alls eller med begränsad omfattning.

Detta leder till minskade intäkter. Försäkringen ersätter därför uteblivet täckningsbidrag under den tid verksamheten står still. Finns möjligheten att skaffa en provisorisk lokal under tiden som den gamla repareras kan vi betala för extrakostnader i samband med detta, till exempel ökade hyreskostnader.

​​​​​​