​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vad menas med fullt arbetsför?

För att kunna räknas som fullt arbetsför ska den person som bedöms kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och inte uppbära sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning (även  tidsbegränsad) eller arbetsskadelivränta. Den som har lönebidragsanställning, eller av hälsoskäl har fått anpassat arbete, anses inte heller vara fullt arbetsför.

​​​​​​