​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vi har problem med ohyra. Gäller försäkringen Trygga Firman för saneringen?

Nej, Trygga Firman gäller inte för sanering på grund av ohyra eller skadedjur. Om du är fastighetsägare kan du däremot ha tecknat en separat fastighetsförsäkring, och i den finns saneringsskydd som ett valbart tillägg. Se efter i försäkringsbrevet om du har valt att det ska ingå i din försäkring.

Saneringsskyddet i fastighetsförsäkringen gäller för bostadslägenheter och gemensamma utrymmen som källare och vind. Däremot omfattas inte lokaler som används för näringsverksamhet, inte heller carport och garage.

Saneringsskyddet gäller utan självrisk.

Läs mer: Jag har fått problem med skadedjur. Vem kontaktar jag?

​​​​​​