​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Min bärbara dator har blivit stulen. Gäller min hemförsäkring för det?

Ja, men inte alltid. Det beror bland annat på var stölden skedde. Om datorn blev stulen i ditt hem vid ett inbrott så gäller hemförsäkringen och du kan få ersättning.

Om datorn däremot blev stulen utanför hemmet, till exempel ur din väska på bussen, så måste du ha tecknat tilläggsförsäkringen Drulle för att få ersättning. Anledningen är att bärbara datorer räknas som så kallad stöldbegärlig egendom och då gäller särskilda regler.
I ditt försäkringsbrev ser du om du har tecknat Drulle. Försäkringsbrevet finns på Mina sidor under rubriken Mina försäkringar.

Tänk på att du måste anmäla inbrottet eller stölden till polisen innan du gör din skadeanmälan till oss.

Vill du anmäla en skada?
Det gör du enklast här på webben. Efter att ha anmält skadan kan du följa ditt ärende på Mina sidor. Om vi behöver ytterligare information kontaktar vi dig.

Anmäl skada nu

​​​​​​