​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Erbjuder ni någon olycksfallsförsäkring för äldre personer?

Ja, vi erbjuder försäkringen Olycksfall 55+. Den gäller i hela världen och dygnet runt.

Den typ av olycksfallsförsäkring som du kan ha via en anställning försämras ofta i takt med att du blir äldre. Vid 55 år är skyddet begränsat och vid 65 år upphör försäkringen i många fall att gälla helt.

När du fyllt 55 år är det alltså klokt att skaffa en olycksfallsförsäkring som du kan behålla livet ut – till exempel Olycksfall 55+.

Läs mer om Olycksfall 55+

​​​​​​