​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Hur fungerar bilförsäkringen om jag krockar med ett djur, t.ex. en ren eller en älg?

Vår helförsäkring hjälper dig om du krockar med ett djur.

Om du vagnskadegaranti räcker det med en halvförsäkring eftersom vagnskadegarantin ersätter djurkollision.

Bor du i ett område med mycket vilt?
Då rekommenderar vi att du tecknar tilläggsförsäkringen Självriskrabatt 3 000 kr. Den sänker självrisken med 3 000 kronor om du skulle krocka med ett djur.

Du kan läsa mer om tillägget Självriskrabatt 3 000 kr här. 

​​​​​​