​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Jag ska flytta utomlands. Kan jag behålla min sjuk- och olycksfallsförsäkring?

Ja, det kan du göra, om du har en svensk adress dit vi kan skicka försäkringsbreven.

Vi rekommenderar att du behåller din försäkring om du planerar att komma tillbaka till Sverige. Det är enklare för dig, eftersom du då inte behöver lämna in någon ny ansökan och hälsodeklaration när du kommer tillbaka. TryggaVuxna gäller även för sådant som kan hända dig utomlands, men du kan inte få ersättning för kostnader utanför Norden.

Om du ska flytta permanent till ett annat land kan det vara bättre för dig att försäkra dig där.

Oavsett hur länge du ska bo utomlands bör du ta reda på vad som krävs för att få den läkar- och sjukvård som du kan behöva där.

Hur gäller TryggaVuxna utomlands?

​​​​​​