​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Varför är beloppet vid den första autogirodragningen högre?

Det kan bli så beroende på när i månaden du tecknade din försäkring alternativt när du anslöt din försäkring till autogiro.

När du betalar via autogiro månadsvis betalar du alltid för en månad framåt. Vid den första autogirodragningen kan du även behöva betala för de dagar som har gått sedan du tecknade försäkringen.

Om du till exempel har tecknat din försäkring 4 januari görs din första autogirodragning den första bankdagen i februari. Då betalar du för perioden 4 januari till 1 mars.

Från och med den andra autogirodragningen betalar du för en månad i taget.

 

​​​​​​