​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Är även mamman försäkrad om man tecknar en gravidförsäkring?

I Gravidförsäkring Gratis ingår medicinsk invaliditet vid olycksfall, livförsäkring och kristerapi, för både den gravida och partnern.

I tillägget Gravidförsäkring Extra ingår ersättning vid komplikationer p g a graviditet och förlossning, samt ersättning vid sjukhusvistelse pga graviditetskomplikationer för den som är gravid.

​​​​​​