​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vad gäller vid mögelangrepp?

Hur din försäkring gäller beror på vad som har orsakat möglet. Våra försäkringar för villa och fritidshus kan ersätta sanering av mögel, men bara om möglet uppstått till följd av en översvämning eller efter läckage från husets vatten- eller avloppsystem.

För att få ett säkert besked om din ersättning behöver du göra en skadeanmälan. Vi bedömer då vad som har hänt och hur din försäkring gäller.

Du kan inte få ersättning om möglet beror på att huset

  • har drabbats av markfukt, det vill säga att vatten under bottenplattan har stigit upp genom golvkonstruktionen
  • är bristfällig dränerat runt grunden, så att vatten blivit stående och orsakat förhöjda fuktvärden i golv och vägg
  • har bristfällig ventilation.

Anmäl skada

​​​​​​