​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Sotning

Det är mycket viktigt att sota regelbundet och att det görs av en sotningsfirma.

Det gäller framför allt om man använder fasta bränslen - till exempel ved, pellets eller olja - för byggnadens uppvärmning. Det är relativt vanligt med skorstensbränder, som i allt väsentligt beror på bristfällig sotning. En sådan brand kan lätt sprida sig in i huset.

Om en brand i huset beror på att sotning inte utförts eller gjorts bristfälligt, riskerar man avdrag på ersättningen.

​​​​​​