​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Gäller TryggaBarn vid allergier?

TryggaBarn omfattar allergier och kan ge ersättning om barnets allergi medför att ni t ex får omvårdnadsbidrag (vårdbidrag) från Försäkringskassan.

Kontakta skadeservice så att de får göra en individuell prövning utifrån er enskilda situation. 

​​​​​​