​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Hur gäller hemförsäkringen vid skyfall och översvämning?

Det beror på vilken typ av försäkring du har och vad som har hänt.

För att få ett säkert besked om din ersättning behöver du göra en skadeanmälan så att vi kan utreda hur skadan har gått till.

Anmäl skada här

 • Om du har en försäkring för villa eller fritidshus kan du få ersättning för de skador som vattnet orsakar på byggnaden, om det strömmar in genom fönster, dörrar eller ventiler, eller tränger upp ur en avloppsledning, till exempel en golvbrunn. Vi ersätter skador på bostadshuset, men också på garage, uthus och växthus.

  Självrisken är 10 000 kr.  Den kan sänkas om du har tecknat Utökad Byggnadsförsäkring.
   
 • För en bostadsrätt gäller försäkringen på motsvarande sätt, för skador på sådant du som bostadsrättshavare har reparations- och underhållsansvar för. 

  Självrisken är 10 000 kr. Den kan sänkas om du har tecknat Utökad Bostadsrättsförsäkring.
   
 • Alla våra hemförsäkringar kan dessutom ge ersättning för lös egendom som skadas av vattnet, till exempel möbler, kläder och hemelektronik.

 

Läs mer om våra hemförsäkringar

Tips: Så förebygger du översvämning i huset

​​​​​​