​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vad ingår i en fastighetsförsäkring?

Vår fastighetsförsäkring innehåller ett grundskydd för din fastighet och dig som fastighetsägare. Den gäller till exempel vid brand- och vattenskador, hyresförluster och om du hamnar i en rättstvist eller krävs på skadestånd.

För att komplettera grundskyddet kan du teckna en eller flera tilläggsförsäkringar. Med tillägget Allriskförsäkring kan du till exempel få ersättning för plötsliga och oförutsedda skador på byggnaden.

 

​​​​​​