​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

För vilka sjukdomar gäller sjuk- och olycksfallsförsäkringen TryggaVuxna?

Oavsett vilken sjukdom du har kan du få ersättning från TryggaVuxna i många situationer, till exempel om du blir inlagd på sjukhus eller behöver rehabilitering.

Men vissa delar av försäkringen gäller bara för ett specifikt urval av sjukdomar. Det är till exempel ersättningarna för medicinsk och ekonomisk invaliditet, och engångsbeloppet som du kan få för vissa diagnoser (Händelseförsäkring).

Observera att försäkringen inte gäller för sjukdomar eller olycksfall som inträffat innan försäkringen börjat gälla. 

Läs mer om TryggaVuxna

Vill du anmäla en skada?
Det gör du enklast här på webben. Efter att ha anmält skadan kan du följa ditt ärende på Mina sidor. Om vi behöver ytterligare information kontaktar vi dig.

Anmäl skada nu

​​​​​​