​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Jag har fått ett brev om dröjsmålsränta. Varför då? Behöver jag göra något?

Vi skickar just nu ut brev med kontrolluppgifter på skattepliktig ersättning som vi betalat ut till våra kunder. Den kontrolluppgift du har fått visar vilka uppgifter vi har lämnat till Skatteverket om ränta som vi har betalt ut till dig.

Varför har jag fått brevet?

Om du har fått brevet beror det på att du under 2019 fick ersättning från någon av våra försäkringar, och att vi i samband med det även betalade ut dröjsmålsränta till dig.

Behöver jag göra något?

Nej, du behöver inte göra något. Skatteverket har fått information om vilken skatt vi har dragit och den tas automatiskt upp i din deklaration.

Vad är dröjsmålsränta?

Ibland tar det lång tid innan vi kan bedöma vilken ersättning du har rätt till. Det kan till exempel bero på att vi måste vänta in olika läkarbehandlingar för att veta vilka bestående men du har fått efter en sjukdom eller ett olycksfall.

I fall där vi inte kan bedöma vilken ersättning du ska få och betala ut den inom en viss tid ska vi, under vissa förutsättningar, betala ränta på ersättningen till dig. Den räntan kallas för dröjsmålsränta. Den är skattepliktig och ska rapporteras till Skatteverket. Dröjsmålsräntan är alltså något vi har betalt ut till dig, inte något du ska betala.

​​​​​​