​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

När börjar gravidförsäkringen gälla?

Skyddet för dig och den andra föräldern kan börja gälla tidigast i graviditetsvecka 16 (15+0), och för barnet tidigast i graviditetsvecka 23 (22+0).

Det som ingår i Gravidförsäkring Gratis börjar gälla dagen efter den dag du tecknar den, och tillägget Gravidförsäkring Extra dagen efter den dag du betalar premien.    

Ett skäl att teckna Gravidförsäkring Extra före graviditetsvecka 23 (22+0), är att ni senare kan få ersättning för vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som upptäcks redan då, till exempel vid ultraljud. Förutsättningen är att försäkringen var betald senast dagen innan upptäckten.

Försäkringen gäller inte för sådant som visat symtom innan du tecknade den. Därför är det viktigt att teckna den tidigt i graviditeten.

Det är ingen skillnad i pris om du tecknar Gravidförsäkring Extra tidigt i graviditeten.

Läs mer om Gravidförsäkring

​​​​​​